Archief: 

[email protected] - Festivalreglement

Lees ons festivalreglement

05 aug 2019

Lees ons festivalreglement via dit document!

Met het oog op de veiligheid van iedereen die op het [email protected] terrein aanwezig is, zijn regels
opgemaakt.
Lees ze zorgvuldig voor je naar [email protected] komt, want door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga
je automatisch akkoord met deze regels.

Toegangscontrole
[email protected] is gratis.
Er zijn wel toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles kan er
gefouilleerd worden en tassen gecontroleerd worden.

De volgende zaken mogen niet mee op het [email protected] terrein en zullen dus bij controles moeten
worden ingeleverd of naar huis gebracht:
drink- en etenswaren – glaswerk - plastic flessen – blik – vuurwerk – wapens - gevaarlijke
voorwerpen – professioneel audiovisueel materiaal (tenzij met toelating)

Het oordeel van de veiligheidsmedewerkers is bindend. Wie niet wil meewerken aan deze controles
wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
Om de controles vlot te laten verlopen breng je best geen rugzak of grote tas mee.
Wees dus voorbereid op eventuele controles.
Gelieve hiervoor begrip te hebben en je te schikken naar de bevelen van de veiligheidsmedewerkers.

Alcohol en drugs
Volgens de Belgische wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 16 jaar
niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. [email protected] wijkt net als
andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt
om legitimatie worden gevraagd. Als je 16 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je
steeds om legitimatie wordt gevraagd.

Het is verboden om op het festivalterrein drugs te gebruiken, te verhandelen en/of te bezitten.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de
veiligheidsmedewerkers.
Agressief of ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
Bij vaststelling van agressief/ongewenst gedrag wordt steeds gevraagd de organisatie/de
politiediensten op de hoogte te brengen

Bij ongewenst gedrag kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten
word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Verkoop en promotie
Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het [email protected] terrein is niet
toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.
Flyeren & afficheren op en rond het terrein is dus ook verboden.

Kinderen -12j
[email protected] profileert zich als een festival voor alle leeftijden .
Gelieve toch rekening te houden met volgende aanbevelingen:
- het geluidsniveau op het festival kan soms als storend en hard ervaren worden door jonge
kinderen. Bescherm hun gehoor door op voldoende afstand van het podium te staan of
gehoorbescherming aan te brengen.
- populaire artiesten kunnen fans meebrengen die graag op de eerste rij willen staan. Het is er vaak
druk en krap.
- kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een
volwassene die ten allen tijde toezicht heeft op het kind.

Foto’s en opnamen
Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken
van opnames met professioneel audiovisueel materiaal (apparatuur met een hoge resolutie) door
bezoekers is niet toegestaan.
Tijdens het evenement kunnen er foto’s en opnames gemaakt worden: bij betreding van het terrein
geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring aan de organisatie om deze beelden te
gebruiken

Eigen risico
Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico
van de bezoeker. [email protected] is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of
schade aan persoonlijk materiaal.
 

Verloren en gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld bij het secretariaat. Na afloop van het
festival worden gevonden voorwerpen naar de gemeente Zaventem gebracht. De gemeente is op
werkdagen bereikbaar in het administratief centrum Stationsstraat 8.

Toiletten
Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren! Maak gebruik van de
toiletvoorzieningen op het terrein.

Huisdieren
Gelet op de drukte en het lawaai is het niet toegelaten om huisdieren mee te brengen op het terrein,
uitgezonderd geleidehonden voor mensen met een handicap.

Contacteer gerust de werkgroep via [email protected] met jouw specifieke vragen.

 

Lees ons festivalreglement